1613 – 02 Hijsframe design

ECOVAT – Installatie methode

Saetech is sinds 2016 betrokken bij het bedenken en ontwerpen van de installatiemethode voor ondergrondse thermische opslag tanks (zie hier). Met & voor onze klant (Ecovat) hebben we een innovatieve methode ontwikkeld dat het installeren van deze tanks heeft geoptimaliseerd en vereenvoudigd. Na het concept design hebben we het complete ontwerp van het hijs systeem (en alle andere benodigde constructie en/of hijstools) voltooid.

Zie onze animatie van de volledige bouwmethode op de website van Ecovat;

 

Het hijssysteem bestaat hoofdzakelijk uit:

 • Hijsframe – een draagframe waarop de tank (bestaande uit betonelementen) steunt
 • Hijsliggers – een draagconstructie waaraan het hijsframe hangt
 • Bordessen – werkbordessen op 3 niveaus, inclusief toegang

Dit bericht is enkel gericht op het hijsframe. De overige items zullen later nog toegevoegd worden.

Detail hijsframe

Om te beginnen bestaan de thermische opslag tanks uit verschillende ringen. Iedere ring bestaat uit een aantal beton elementen. De beton elementen worden aan het hijsframe gehangen, waarna deze onderling (mechanisch) worden verbonden. Zodra de eerste ring op het hijsframe geplaatst is, wordt deze met behulp van stelmogelijkheden aan het hijsframe uitgericht. Vervolgens laten strand jacks (hijsunits / lineaire lieren) het hijsframe (inclusief de eerste ring betonelementen) zakken tot onder de waterlijn.

Dit principe wordt herhaald, totdat de gehele tank op het hijsframe rust. De tank wordt boven de betonvloer genivelleerd, waarna de spouw volgestort wordt met beton. De tank wordt nu ondersteund door het vulbeton, en het hijsframe wordt hierna omhoog gehesen.

Hijsframe – ontwerp & analyse

Tijdens het concept ontwerp van het hijsframe is verschillende geometrie onderzocht en vastgelegd. Omdat de thermische opslag tanks in verschillende capaciteiten (afmetingen) geleverd kunnen worden, diende er een universeel ontwerp gemaakt te worden. Hierbij is vanuit gegaan dat het hijsframe hergebruikt kon worden, en met minimale extra kosten aangepast kan worden voor andere diameters.

Diverse ontwerpcriteria zijn;

 • Modulaire diameter – Bruikbaar voor vaten van 30 meter doorsnede t/m 48 meter doorsnede
 • Herbruikbaar – Verwijderbaar met een minimale inzet van duikers
 • Transporteerbaar – Beperkte afmetingen van componenten t.b.v. internationaal transport
 • Hoge capaciteit – hijsen van een tank tot 15 lagen (> 54 meter diep, 1000 ton gewicht)
 • Draagconstructie – Hijsframe hangt aan een draagconstructie welke op de buitenste diepwand rust
 • Stelmogelijkheid – De eerste laag elementen kan in verticale & horizontale richting gesteld worden
 • Certificering –  Goedkeuring door een onafhankelijke derde partij (Lloyd’s Register)
 • Load test – Testen van kritische delen na fabricage, vóór aanvang van project

Na verschillende uitdagingen zijn we erin geslaagd om een frame te ontwikkelen dat aan alle bovenstaande eisen voldoet. Van concept tekeningen in 2016 tot het maken van fabricage tekeningen in 2018; we zijn het gehele proces doorlopen.

Hijsframe voor een vat met een diameter van 30 meter

Onze werkzaamheden (met betrekking tot het hijsframe) omvatte onder andere;

 • 3D Concept ontwerp (‘schetsen’)
 • 3D Detail concept ontwerp (het onderbouwen van de haalbaarheid op basis van globale FE-berekeningen)
 • Concept keuze op basis van eisen
 • Globale sterkteberekeningen (FEM, globale staafmodellen)
 • Lokale sterkteberekeningen (FEM, lokale plaat- en volumemodellen)
 • Goedkeuring van ontwerp door derde partij (Lloyd’s Register)
 • Overleg met fabrikanten en optimalisering voor fabricage
 • Installatie procedures
 • Test procedures

FE analyse van hijsframe

Het hijsframe is momenteel klaar om te worden gefabriceerd. Wij zullen ook nauw betrokken zijn bij de fabricage, maar ook zullen wij assisteren bij het monteren en installeren en ingebruikname van het hijsframe.

Door onze ervaring in de heavy-lift sector zullen wij ook betrokken zijn bij het installeren van de thermische opslagtank;

Wordt vervolgd!

 

Translate »